Các bạn có thể giúp mình bài này với nhé thanks????????????????????????????????????

Question

Các bạn có thể giúp mình bài này với nhé thanks????????????????????????????????????
cac-ban-co-the-giup-minh-bai-nay-voi-nhe-thanks

in progress 0
Thu Thảo 8 months 2021-05-07T03:02:54+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T03:04:15+00:00

  Đáp án:

   `1.`

  ` a) ( 42 – 98 ) – ( 42 – 12 ) – 12 `

  ` = 42 – 98 – 42 + 12 – 12 `

  ` = ( 42 – 42 ) – 98 + ( 12-12 ) `

  ` = 0 – 98 + 0 `

  ` = -98 `

  `b) (-5) . 4 . (-2) . 3.(-25) `

  ` = [ 4 . (-25) ] . [ (-2) . (-5) ] . 3 `

  ` = (-100 ) . 10 . 3 `

  ` = -1000 . 3 `

  ` = -3000`

  `2`.

  ` a) x – 105 : 3 = -23 `

  ` x –  35 = -23 `

  ` x = -23 + 35 `

  ` = 12 `

  vậy ` x = 12 `

  `b) | x-8| + 12 = 25 `

  ` |x-8| = 25 – 12 `

  ` |x-8| = 13 `

  ` x -8=13 `

  ` x = 8+13 `

  ` x = 21 `

  ` x -8 = -13 `

  ` x = -13 + 8 `

  ` x =- 5 `

  vậy ` x \in{21;-5} `

  `3.`

  `  5/5 + -5/9 = 1 + (-5)/9 = 4/9 `

  ` 4/13 + -12/29 = -40/377 `

  ` 8/40 + (-36)/45 = -3/5 `

  ` 7/21 + (-9)/39 = 1/3 + (-9)/39 = 4/39 `

  `4.`

  Bài `4` chụp thiếu đề nên không làm được , khi nào bạn chụp đủ để mình sẽ sửa và thêm bài 4 vào nhé ! 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )