Các anh chị giúp em ạ toán hình ạ em cảm ơn Hứa sẽ vote 5* ạ nha bài số 4 thôi

Question

Các anh chị giúp em ạ toán hình ạ em cảm ơn
Hứa sẽ vote 5* ạ nha bài số 4 thôi
cac-anh-chi-giup-em-a-toan-hinh-a-em-cam-on-hua-se-vote-5-a-nha-bai-so-4-thoi

0
Khải Quang 1 year 2020-10-31T18:05:51+00:00 0 Answers 33 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )