C4 ab ai là chuyên gia thần thánh ra đây giúp em

Question

C4 ab ai là chuyên gia thần thánh ra đây giúp em
c4-ab-ai-la-chuyen-gia-than-thanh-ra-day-giup-em

in progress 0
Ladonna 8 tháng 2020-11-02T14:50:08+00:00 1 Answers 70 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 4

  a) – Ký hiệu: 
  + Các trung tuyến và đường cao xuất phát từ các đỉnh A, B, C tương ứng là `m_a, m_b , m_c` và `h_a , h_b , h_c `
  + Các cạnh đối diện vớicác đỉnh `A, B, C` tương ứng là `a, b, c `
  + Diện tích tam giác ABC là S 
  – Ta có `2S \le a.h_a = b.h_b = c.h_c \(1) `
  có `ah_a \le am_a \le a\ (2)` vì `m_a < 1` 
  Tương tự: `bh_b < b\ (3); ch_c < c\ (4) `
  Từ `(1), (2), (3), (4)` ta có `6S < a + b + c\ (5) `
  mà `a < 2/3 (m_b + m_c) < 2\3+2/3=4/3` (vì độ dài các đường trung tuyến nhỏ hơn 1) 
  Tương tự `b < 4 /3 , c < 4/ 3`  
  Vậy từ (5) suy ra `S < 0,666…` hay `S < 0,67` 

  b)

  Ta tô màu các ô vuông của bảng bằng hai màu đen trắng như bàn cờ vua.

  Lúc dầu tổng số sỏi ở các ô đen bằng `1005.2009` là một số lẻ. Sau mỗi phép thực hiện thao tác T, tổng số sỏi ở các ô đen luôn là số lẻ.

  Vậy không thể chuyển tất cả viên sỏi trên bảng ô vuông về cùng một ô sau một số hữu hạn các phép thực hiện thao tác T.

Leave an answer