C3 : Nêu tác dụng của ngôi kể thứ ba đối với 2 văn bản Thầy Bói Xem Voi và Thầy thuốc giỏi tốt nhất ở tấm lòn

Question

C3 : Nêu tác dụng của ngôi kể thứ ba đối với 2 văn bản Thầy Bói Xem Voi và Thầy thuốc giỏi tốt nhất ở tấm lòn

in progress 0
Xavia 8 months 2021-07-09T01:34:45+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-09T01:35:51+00:00

    trả lời : 

      – kể theo ngôi thứ ba : người kể tự giấu mình đi và gọi tên các nhân vật theo tên của chúng. cách này có thể giúp người kể có thể kể chuyện một cách linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )