C1: Thống kê các từ láy vần mà tiếng đầu có chứa phụ âm ‘l’ theo mẫu dưới đây + l đi với b: lắp bắp, lấn bấn + l đi với c: l

Question

C1: Thống kê các từ láy vần mà tiếng đầu có chứa phụ âm ‘l’ theo mẫu dưới đây
+ l đi với b: lắp bắp, lấn bấn
+ l đi với c: là cà, lục cục
+ l đi với đ, h,x,m,r,v,t: lao đao, lúi húi, lăng xăng, liên miên, lai rai, lách tách, lặt vặt
Mỗi câu tìm thêm ít nhất 3 từ, nếu tìm thêm càng tốt nhé :3
C2: Thống kê các từ láy có điệp phụ âm đầu l hoặc n theo mẫu :
Nao núng, náo nức, no nê
Lao lúng, lăm le, lo lắng
HỨA VOTE 5*, CHỌN CTLHN NẾU HAY NHÓE :3

in progress 0
Phúc Điền 2 months 2021-07-31T16:04:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T16:05:28+00:00

  1) + lầm bầm, lùng bùng, lèm bèm, lang bang, lông bông,…

      + lủng củng, lủng lẳng, lắc cắc, lũn cũn, lốc cốc,…

      + long đong, leo heo, lào xào, lành mạnh, lảng vảng  ,lụn vụn ,lơn tơn

  2) lửng lơ, lừa lọc, lực lượng

      nung núc, nanh nọc, nem nép

  0
  2021-07-31T16:05:50+00:00

  Câu 1:

  + l đi với b: lu bù, li bì, lõm bõm.

  + l đi với c: lóc cóc, lách cách

  + l đi với đ, h,x,m,r,v,t: lục đục, lao xao, lạo xạo, lách tách, lả tả, mông lung

  Câu 2:

  – nôm na, na ná

  –  lạnh lùng, lấp lánh, lung linh, lung lay.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )