c) lim ( căn bậc ba (n^3 – 2n^2) – n) d) lim căn bậc ba (2n^3 + n)/ (n + 2) g) lim ( căn bậc ba (n – n^3) + n + 2) Giúp mình câu c,d,g với ạ.

Question

c) lim ( căn bậc ba (n^3 – 2n^2) – n)
d) lim căn bậc ba (2n^3 + n)/ (n + 2)
g) lim ( căn bậc ba (n – n^3) + n + 2)
Giúp mình câu c,d,g với ạ.
c-lim-can-bac-ba-n-3-2n-2-n-d-lim-can-bac-ba-2n-3-n-n-2-g-lim-can-bac-ba-n-n-3-n-2-giup-minh-cau

in progress 0
Khải Quang 11 months 2021-02-20T07:13:19+00:00 2 Answers 144 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-20T07:15:17+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  c,\\
  \lim \left( {\sqrt[3]{{{n^3} – 2{n^2}}} – n} \right)\\
   = \lim \left( {\frac{{{n^3} – 2{n^2} – {n^3}}}{{\sqrt[3]{{{{\left( {{n^3} – 2{n^2}} \right)}^2}}} + n.\sqrt[3]{{{n^3} – 3{n^2}}} + {n^2}}}} \right)\\
   = \lim \left( {\frac{{ – 2{n^2}}}{{\sqrt[3]{{{{\left( {{n^3} – 2{n^2}} \right)}^2}}} + n.\sqrt[3]{{{n^3} – 3{n^2}}} + {n^2}}}} \right)\\
   = \lim \left( {\frac{{ – 2}}{{\sqrt[3]{{{{\left( {1 – \frac{2}{n}} \right)}^2}}} + .\sqrt[3]{{1 – \frac{3}{n}}} + 1}}} \right) =  – \frac{2}{3}\\
  d,\\
  \lim \left( {\frac{{\sqrt[3]{{2{n^3} + n}}}}{{n + 2}}} \right) = \lim \left( {\frac{{\sqrt[3]{{2 + \frac{1}{{{n^2}}}}}}}{{1 + \frac{2}{n}}}} \right) = \frac{{\sqrt[3]{2}}}{1} = \sqrt[3]{2}\\
  g,\\
  lim\left( {\sqrt[3]{{n – {n^3}}} + n + 2} \right)\\
   = \lim \left( {\frac{{n – {n^3} + {n^3} + 6{n^2} + 12n + 8}}{{\sqrt[3]{{{{\left( {n – {n^3}} \right)}^2}}} – \left( {n + 2} \right).\sqrt[3]{{n – {n^3}}} + {{\left( {n + 2} \right)}^2}}}} \right)\\
   = \lim \left( {\frac{{6 + \frac{{13}}{n} + \frac{8}{{{n^2}}}}}{{\sqrt[3]{{{{\left( {\frac{1}{{{n^2}}} – 1} \right)}^2}}} – \left( {1 + \frac{2}{n}} \right).\sqrt[3]{{\frac{1}{{{n^2}}} – 1}} + {{\left( {1 + \frac{2}{n}} \right)}^2}}}} \right)\\
   = \frac{6}{{1 + 1 + 1}} = 2
  \end{array}\) 

  0
  2021-02-20T07:15:23+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo lim căn bậc 3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )