C=7+14+21+28+…+218

Question

C=7+14+21+28+…+218

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-11-27T07:49:58+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T07:51:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `C=7+14+21+28+…+217`

  `C=7(1+2+3+4+….+31)`

  đặt `D=1+2+3+…+31`

  D có số số hạng là: `(31-1):1+1=31`(số hạng)

  vậy `D=(31+1).31:2=496`

  khi đó: `C=7.D=7.496=3472`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )