Buổi sớm tinh mơ, sớm đẹp trời Lai láng trời mây, sạch như gương U uất buồn đau đâu chẳng thấy Ém mình vào trong màn gió sương Gồm 4 kí tự, in hoa

Question

Buổi sớm tinh mơ, sớm đẹp trời
Lai láng trời mây, sạch như gương
U uất buồn đau đâu chẳng thấy
Ém mình vào trong màn gió sương
Gồm 4 kí tự, in hoa, không cách, có dấu
giúp mk nha cần gấp

in progress 0
Phúc Điền 1 week 2021-07-22T22:47:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T22:48:47+00:00

  $\text{Đáp án của mình: Sáng, nắng.}$

  0
  2021-07-22T22:49:35+00:00

  Đáp án : Sáng, nắng

  Cherryá Hồi

  #Flames Team

  xin hay nhất +5*+mơn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )