bugun sinavim var bana yardimci olabilirmisiniz​

Question

bugun sinavim var bana yardimci olabilirmisiniz​

in progress 0
Thanh Hà 1 year 2021-07-26T22:05:57+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-26T22:07:19+00:00

    bugan bugu putthay bussy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )