BT2:Xác định câu mắc lỗi và nguyên nhân mắc lỗi và cách sửa. Mn ko cần để ý câu hỏi trong sách ,gv e thay đổi câu hỏi r ,nhìn tiêu đề. E Cảm Ơn mn

Question

BT2:Xác định câu mắc lỗi và nguyên nhân mắc lỗi và cách sửa.
Mn ko cần để ý câu hỏi trong sách ,gv e thay đổi câu hỏi r ,nhìn tiêu đề.
E Cảm Ơn mn ạ
bt2-ac-dinh-cau-mac-loi-va-nguyen-nhan-mac-loi-va-cach-sua-mn-ko-can-de-y-cau-hoi-trong-sach-gv

in progress 0
Eirian 4 months 2021-05-21T18:36:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-21T18:38:03+00:00

  Bạn xem hình ạ Cre :Dũng Sato

  a)Kết quả….Trung học cơ sở/đã…..

              CN                                       VG

  d)Chúng tôi/……..  .

         CN              VN

  2 câu trên đúng vì đủ chủ ngữ,vị ngữ

  B.

  CN:KO có

  VN:đã động viên em rất nhiều 

  Câu sai vì thiếu chủ ngữ

  c.CN:cả câu

  VN:Ko có.

  CÂU sai vì thiếu vị ngữ

  bt2-ac-dinh-cau-mac-loi-va-nguyen-nhan-mac-loi-va-cach-sua-mn-ko-can-de-y-cau-hoi-trong-sach-gv

  0
  2021-05-21T18:38:50+00:00

  Đáp án:

  Câu $b), c)$ sai

  Giải thích các bước giải:

  $b)$ Sai 

  Nguyên nhân: vì nhầm trạng ngữ thành chủ ngữ và chỉ có vị ngữ.

  Sửa:Kết quả của năm học đầu tiên ở trường THCS đã động viên em rất nhiều.

  $c)$ Sai 

  Nguyên nhân: vì chỉ có chủ ngữ mà không có vị ngữ

  Sửa: Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể theo chúng tôi tới suốt cuộc đời.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )