BT1: Tìm nghiệm của đa thức: a) A(x) = x^2-4 b) B(x) = x^2-4x c) C(x) = x^2-4x+3 BT2: Cho A= 4x^4+7x^2y^2+3y^4+5y^5 Với x^2+y^2=5 Tính giá trị của A.

Question

BT1: Tìm nghiệm của đa thức:
a) A(x) = x^2-4
b) B(x) = x^2-4x
c) C(x) = x^2-4x+3
BT2: Cho A= 4x^4+7x^2y^2+3y^4+5y^5 Với x^2+y^2=5
Tính giá trị của A.

in progress 0
Tài Đức 2 tháng 2021-05-06T04:36:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   BT1

  a.A(x)= x^2-4=0

  A(x)=x^2=4

  A(x)=X=2 và x=-2

  b.B(x)=x^2-4x=0

  B(x)=x(x-4)=0

  B(x)c ó nghiệmx=0 hoặc x=4

  c.C(x)=x^2-4x+3=0

  C(x)=x^2-3x-x+3=0

  C(x)=x(x-1)-3(x-1)=0

  C(x)=(x-1)(x-3)=0

  C(x)có nghiệm x=1 và x=3

  BT2

  A=4x4+7x2y2+3y4+5y5

  =4x4+4x2y2+3x2y2+3y4+5y5

  =4x2(x2+y2)+3y2(x2+y2)+5y2

  =4x25+3y25+5y2

  =20x2+15y2+5y2

  =20x2+20y2

  =20(x2+y2)

  =20.5

  =100

 2. Cho mk mơn+vote5+câu tl hay nhất nha
  bt1-tim-nghiem-cua-da-thuc-a-a-2-4-b-b-2-4-c-c-2-4-3-bt2-cho-a-4-4-7-2y-2-3y-4-5y-5-voi-2-y-2-5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )