Bộ phận nào là trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu: “Buổi tối, ngoài ban công, gió thổi mát rượi.”?

Question

Bộ phận nào là trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu: “Buổi tối, ngoài ban công, gió thổi mát rượi.”?

in progress 0
Minh Khuê 4 months 2021-05-26T00:52:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T00:53:27+00:00

  Bộ phận trạng ngữ chỉ nơi chốn là: ” ngoài ban công “

  0
  2021-05-26T00:53:32+00:00

  Ngoài ban công chỉ nơi chốn

  Gt:Buổi tối là trạng ngữ chỉ thời gian

  ngoài ban công chỉ địa điểm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )