Bỏ dấu GTTĐ rồi rút gọn : A=|3x-5|+3x-1 với x ≥ $\frac{5}{3}$

Question

Bỏ dấu GTTĐ rồi rút gọn :
A=|3x-5|+3x-1 với x ≥ $\frac{5}{3}$

in progress 0
7 tháng 2020-11-26T09:41:21+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   Vì ` x \ge 5/3` nên

  ` | 3x – 5| = 3x -5`

   ` => A = 3x – 5 + 3x – 1`

  ` => A = 6x – 6`

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `A=|3x-5|+3x-1`

  `=3x-5+3x-1`(vì `x>=5/3`)

  `=6x-6`

  Học tốt .-.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )