Biểu thức $ \left( 4-{ x ^ 2 } \right)\left( { x ^ 2 }+2x-3 \right)\left( { x ^ 2 }+5x+9 \right) $ âm với giá trị x thuộc khoảng nào sau đây?

Question

Biểu thức $ \left( 4-{ x ^ 2 } \right)\left( { x ^ 2 }+2x-3 \right)\left( { x ^ 2 }+5x+9 \right) $ âm với giá trị x thuộc khoảng nào sau đây?

in progress 0
Thiên Ân 1 year 2020-10-23T08:00:52+00:00 3 Answers 105 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-23T08:02:43+00:00

  Đáp án: $x∈(-∞,3)∪(-2,1)∪(2,+∞)$

  Giải thích các bước giải: Bạn xem hình !

   

  bieu-thuc-left-4-2-right-left-2-2-3-right-left-2-5-9-right-am-voi-gia-tri-thuoc-khoang-nao-sau-d

  0
  2020-10-23T08:02:44+00:00

  Đáp án:

   Giá trị x thuộc khoảng S= (-∞;-3) ∪ (-2;1) ∪ (2;+∞)

  Giải thích các bước giải: 

   Sử dụng bảng xét dấu kết hợp với quy tắc xét dấu “Trong trái ngoài cùng”

  bieu-thuc-left-4-2-right-left-2-2-3-right-left-2-5-9-right-am-voi-gia-tri-thuoc-khoang-nao-sau-d

  0
  2020-10-23T08:02:58+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quy tắc trong trái ngoài cùng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )