Biết rằng cứ ba thùng mật ong đựng được 27 lít trong kho có 12 thùng ngoài cửa hàng có Năm thùng hỏi tất cả có bao nhiêu lít mật ong

Question

Biết rằng cứ ba thùng mật ong đựng được 27 lít trong kho có 12 thùng ngoài cửa hàng có Năm thùng hỏi tất cả có bao nhiêu lít mật ong

in progress 0
Adela 1 year 2020-10-21T15:24:20+00:00 2 Answers 154 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T15:25:42+00:00

  Số lít trong mỗi thùng là: 27 : 3 = 9 (l)

  Số thùng tất cả là: 12 + 5 = 17 (thùng)

  Vậy số lít mật ong tất cả là: 9 x 17 = 153 (l)

  Đáp số: 153 lít mật ong

  -1
  2020-10-21T15:26:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Mỗi thùng đựng được số lít dầu là:

  \(27:3 = 9\) (lít)

  Số thùng tất cả là:

  \(12 + 5 = 22\) (thùng)

  Số lít mật ong là:

  \(17 \times 9 = 153\) (lít)

  Đáp số : 153 lít mật ong.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )