Biết làm k chỉ mk với :> Bài 32 trang 89

Question

Biết làm k chỉ mk với :>
Bài 32 trang 89
biet-lam-k-chi-mk-voi-bai-32-trang-89

in progress 0
Hưng Gia 1 year 2020-10-31T02:28:02+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T02:29:25+00:00

  Đáp án:

  Chiều rộng khúc sông là 155m

   

  biet-lam-k-chi-mk-voi-bai-32-trang-89

  0
  2020-10-31T02:29:55+00:00

  Gọi AB là đoạn đường mà con thuyền đi được trong 5 phút, BH là chiều rộng của khúc sông.

  Xét tam giác ABH vuông tại H, biết cạnh huyền AB và một góc nhọn thì có thể tính được BH.

  Quãng đường thuyền đi trong 5 phút =1/12h là :

  AB=2.1/12=1/6 ( KM )

  Chiều rộng khúc sông là: BH=AB.sin A =1/6 SIN 70 độ xấp xỉ 0,1566 ( km) xấp xỉ 157 ( m)

  biet-lam-k-chi-mk-voi-bai-32-trang-89

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )