Biết đồ thị hàm số y=x^3-3x^2+3x-2 và đths y=x^3-3x^2+2x-1 có duy nhất một giao điểm A(a;b). Tính a,b

Question

Biết đồ thị hàm số y=x^3-3x^2+3x-2 và đths y=x^3-3x^2+2x-1 có duy nhất một giao điểm A(a;b). Tính a,b

in progress 0
Ladonna 8 tháng 2020-10-29T13:46:27+00:00 1 Answers 91 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  $a=1;b=-1$

  Giải thích các bước giải:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số ta có:

  $x^3-3x^2+3x-2=x^3-3x^2+2x-1$

  $\Leftrightarrow x=1\Rightarrow y=-1$

  Vậy hai đồ thị hàm số có duy nhất 1 điểm chung là $A(1;-1)$

  Vậy $a=1;b=-1$.

Leave an answer