Biết A4 bằng B2; 2C4 – D1 = 40° Tính các góc tại C và D

Question

Biết A4 bằng B2; 2C4 – D1 = 40°
Tính các góc tại C và D
biet-a4-bang-b2-2c4-d1-40-tinh-cac-goc-tai-c-va-d

0
Maris 1 year 2020-10-31T03:29:49+00:00 0 Answers 21 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )