Biết a// b ,A¹=47 ,B¹=140 Tính ACB

Question

Biết a// b ,A¹=47 ,B¹=140
Tính ACB
biet-a-b-a-47-b-140-tinh-acb

in progress 0
Helga 11 months 2020-11-02T07:37:20+00:00 1 Answers 63 views 0

Answers ( )

    0
    2020-11-02T07:38:24+00:00

    Tick cho mình nha

     

    biet-a-b-a-47-b-140-tinh-acb

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )