biết 8 người làm xong một công việc trong 6 ngày.Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? < biết mức làm của mỗi người như

Question

biết 8 người làm xong một công việc trong 6 ngày.Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? < biết mức làm của mỗi người như nhau>

in progress 0
Doris 1 year 2020-10-19T01:59:59+00:00 2 Answers 325 views 0

Answers ( )

  1
  2020-10-19T02:01:04+00:00

  – `4` ngày gấp `6` ngày số lần là :

             `4 : 6 = 2/3` (lần)

  – Muốn làm xong công việc đó trong `4` ngày cần số người là :

             `8 : 2/3 = 12` (người)

                        Đáp số : `12` người

  0
  2020-10-19T02:01:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Muốn làm xong công việc trong 1 ngày cần số người là:

        8.6=48(người)

     Muốn làm xong công việc trong 4 ngày cần số người là:

        48:4=12(người)

                Đáp số : 12 ngừoi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )