Biết 8 người làm xong một công việc trong 6 ngày . Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người ? ( Mức làm của mỗi người đều n

Question

Biết 8 người làm xong một công việc trong 6 ngày . Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người ? ( Mức làm của mỗi người đều như nhau )
Làm ra 2 cách !
Ko làm gộp nha

in progress 0
Acacia 1 year 2020-11-10T09:43:40+00:00 2 Answers 104 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T09:44:43+00:00

  `C_1 :`

  – `1` người làm xong công việc đó trong :

            `8 xx 6 = 48` (ngày)

  – Muốn làm xong công việc trong `4` ngày thì cần số người là :

           `48 : 4 = 12` (người)

  `C_2 :`

  – `4` ngày gấp `6` ngày số lần là :

           `4 : 6 = 2/3` (lần)

  – Muốn làm xong công việc đó trong `4` ngày cần số người là :

           `8 : 2/3 = 12` (người)

                        Đáp số : `12` người

  $# Xin câu trl hay nhất$

  0
  2020-11-10T09:45:30+00:00

  Đáp án:
  $\text{C1      Bài giải}$
  $\text{1 người làm xong công việc đó trong số ngày là :}$         
            $\text{8 × 6 = 48 ( ngày)}$
  $\text{Muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày cần số người là:}$                $\text{48 : 4 = 12( người)}$            
                     $\text{ Đáp số : 12 người }$
  $\text{C2        Bài giải}$
  $\text{4 ngày gấp 6 ngày số lần là :}$          
              $\text{ 4 : 6= $\frac{2}{3}$ (lần)}$
  $\text{Muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày cần số người là:}$                             $\text{ 8 : $\frac{2}{3}$ = 12(người) }$            
                         $\text{Đáp số : 12 người}$
  Đối với dạng này cách 2 , để tính 4 ngày gấp 6 ngày số lần bạn có thể tính ra số thập phân. Nhưng mình tính thử ra thì số nó dài không được gọn cho lắm nên mình tính ra phân số cũng được nhé Học tốt <3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )