biết 15 lít cát có khối lượng là 22,5kg a, Tính khối lượng riêng của cát. b, Tính thể tích của 2 tấn cát. c,Tính trọng lượng của 5m3 (mét khối) cát .

Question

biết 15 lít cát có khối lượng là 22,5kg
a, Tính khối lượng riêng của cát.
b, Tính thể tích của 2 tấn cát.
c,Tính trọng lượng của 5m3 (mét khối) cát .
Nhanh nhanh giúp mik nhé. mik cảm ơn

in progress 0
Hồng Cúc 11 months 2021-02-18T11:17:49+00:00 3 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-18T11:19:44+00:00

  Đáp án:

   a.1500kg/m^3

  b.4/3m^3

  c.75000N

  Giải thích các bước giải:

  Đổi đơn vị 15 lít=0,015m^3

  a.Khối lượng riêng của cát là:

  b.Thể tích của 2 tấn cát là:

  c.Trọng lượng cảu 5m^3 cát là:

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-02-18T11:19:49+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{gathered}
    a)\,D = 1500kg/{m^3} \hfill \\
    b)\,V = \frac{m}{D} = \frac{{2000}}{{1500}} = \frac{4}{3}{m^3} \hfill \\
    c)\,P = 75000N \hfill \\ 
  \end{gathered} \) 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(\left\{ \begin{gathered}
    V = 15l = 15d{m^3} = 0,015{m^3} \hfill \\
    m = 22,5kg \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.\)

  a) Khối lượng riêng của cát:

  \(D = \frac{m}{V} = \frac{{22,5}}{{0,015}} = 1500kg/{m^3}\)

  b) Đổi: \(2T = 2000kg\)

  Thể tích của hai tấn cát: 

  \(V = \frac{m}{D} = \frac{{2000}}{{1500}} = \frac{4}{3}{m^3}\)

  c) Khối lượng của \(5{m^3}\) cát là:

  \(m = V.D = 5.1500 = 7500kg\)

  Trọng lượng của \(5{m^3}\) cát là:

  \(P = 10.m = 10.7500 = 75000N\)

   

  0
  2021-02-18T11:19:55+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 1 khối cát bằng bao nhiêu kg các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )