biến đổi phương trình cos3x-sinx=căn 3(cosx-sin3x) về dạng sin (ax+b)=sin(cx+d) với b,d thuộc khoảng (-pi/2;pi/2) tính b + d

Question

biến đổi phương trình cos3x-sinx=căn 3(cosx-sin3x) về dạng sin (ax+b)=sin(cx+d) với b,d thuộc khoảng (-pi/2;pi/2) tính b + d

in progress 0
Hồng Cúc 2 years 2021-02-02T04:44:06+00:00 2 Answers 96 views 1

Answers ( )

  0
  2021-02-02T04:46:06+00:00

  $\begin{array}{l}
  \cos 3x – \sin x = \sqrt 3 \left( {\cos x – \sin 3x} \right)\\
  \Leftrightarrow \cos 3x + \sqrt 3 \sin 3x = \sin x + \sqrt 3 \cos x\\
  \Leftrightarrow \frac{{\sqrt 3 }}{2}\sin 3x + \frac{1}{2}\cos 3x = \frac{1}{2}\sin x + \frac{{\sqrt 3 }}{2}\cos x\\
  \Leftrightarrow \sin \left( {3x + \frac{\pi }{6}} \right) = \sin \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right)\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  3x + \frac{\pi }{6} = x + \frac{\pi }{3} + k2\pi \\
  3x + \frac{\pi }{6} = \pi – x – \frac{\pi }{3} + m2\pi
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \frac{\pi }{{12}} + k\pi \\
  x = \frac{\pi }{8} + \frac{{m\pi }}{2}
  \end{array} \right.\,\,\,\left( {k,\,\,m \in Z} \right)\\
  b = \frac{\pi }{6};\,\,d = \frac{\pi }{3} \Rightarrow b + d = \frac{\pi }{2}.
  \end{array}$

  0
  2021-02-02T04:46:14+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cos3x bằng gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )