“Before advances in the decipherment of the Maya script revealed this reading of his name” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha) (Maya script: nề

Question

“Before advances in the decipherment of the Maya script revealed this reading of his name” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha) (Maya script: nền văn minh Maya)

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-15T12:03:01+00:00 3 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-15T12:04:55+00:00

  => Trước khi những tiến bộ trong việc giải mã chữ viết Maya đã tiết lộ cách đọc 

  0
  2020-11-15T12:04:56+00:00

    *Maya script là chữ viết Maya

  “Before advances in the decipherment of the Maya script revealed this reading of his name” : Trước khi những tiến bộ trong việc giải mã chữ viết Maya đã tiết lộ cách đọc tên của anh ấy

  0
  2020-11-15T12:05:09+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo advances là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )