bây giờ mậu mới hỏi đào vườn hồng có lối ai vào hay chưa mậu hỏi thì đào xin thưa vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào ca dao trên sử dụng phong cách

Question

bây giờ mậu mới hỏi đào
vườn hồng có lối ai vào hay chưa
mậu hỏi thì đào xin thưa
vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào
ca dao trên sử dụng phong cách ngôn ngữ nào

in progress 0
Bình An 2 months 2021-08-01T12:57:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T12:58:25+00:00

  Trả lời :

  -Sử ngôn ngữ sinh hoạt cho thấy sự tê nhị, kín đáo và duyên dáng của những đôi lứa đang yêu nhau giữa chàng Mận và nàng Đào

  Nếu đúng  thì cho mik ctlhn nha

  0
  2021-08-01T12:58:35+00:00

    Bài ca dao trên sử dụng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, là lời đối đáp giữa chàng trai và cô gái về vến đề tình duyên.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )