Bấy giờ giặc ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ bè sai sứ giả đi khắp nơi tìm người cứu nước…Đề tâu vua -Phương thức biểu

Question

Bấy giờ giặc ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ bè sai sứ giả đi khắp nơi tìm người cứu nước…Đề tâu vua
-Phương thức biểu đạt của đoạn văn trên là gì
-Nêu nội dung của đoạn trích đó
-Qua đoạn trích em rút ra bài học gì?

in progress 0
Minh Khuê 2 months 2021-07-25T02:11:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T02:13:09+00:00

  Câu 1 : 

  Phương thức biểu đạt : Tự sự 

  Câu 2 : 

  Nội dung : Giặc Ân xâm lấn bờ cõi và Gióng đòi đi đánh giặc

  Câu 3 : 

  – Em rút ra bài học : Dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào thì chúng ta đều phải quyết tâm phải dành thắng lợi

  0
  2021-07-25T02:13:41+00:00

  – Phương thức biếu đạt chính là tự sự

  – Nội dung: Giặc Ân xâm phạm bờ cõi nước ta và Gióng đòi đi đánh giặc

  – Dù cho đối thủ mạnh đến mức nào,khó khăn tới bao nhiêu thì cũng không được chùn bước

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )