Bấy giờ giặc ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ bè sai sứ giả đi khắp nơi tìm người cứu nước…Đề tâu vua -Phương thức biểu

Question

Bấy giờ giặc ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ bè sai sứ giả đi khắp nơi tìm người cứu nước…Đề tâu vua
-Phương thức biểu đạt của đoạn văn trên là gì
-Nêu nội dung của đoạn trích đó
-Qua đoạn trích em rút ra bài học gì?
Giúp với hạ????????????

in progress 0
Nguyệt Ánh 2 months 2021-07-25T05:20:17+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T05:21:46+00:00

  – Phương thức biểu đạt: 

   + Tự sự + Biểu cảm

  – Nội Dung:

     + Đoạn trích này nói lên thử thách của sứ giả và mưu trí của câu bé khi giải đố.

  – Em rút ra bài học:

     + Mỗi nước đều có mỗi nhân tài riêng. Chẳng qua là họ chưa thể hiện ra bên ngoài. Đừng nên tưởng nước người khác yếu thế mà sử dụng mưu kế để làm những chuyện ác ý. Bởi vì mưu đồ của chính nước mik có thể càng để người khác khinh lại mình.

  Khang Minhư cute

  @olympia

  Hok tốt!

    

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )