Bằng văn nghị luận: Hãy nêu những tổn hại hoặc biện pháp về lớp học để lớp trở nên tiến bộ trong thi đua HKII

Question

Bằng văn nghị luận: Hãy nêu những tổn hại hoặc biện pháp về lớp học để lớp trở nên tiến bộ trong thi đua HKII

in progress 0
Latifah 2 years 2021-06-14T20:52:09+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T20:53:19+00:00

  1. Nghiêm khắc đúng cách (Xây dựng nề nếp trật tự kỷ luật)

  2. Huấn luyện ban cán sự lớp (Xây dựng nề nếp trật tự kỷ luật)

  3. Tổ chức các buổi sinh hoạt lớp vào cuối tuần (Xây dựng nề nếp trật tự kỷ luật)

  4. Tiếp thu ý kiến đóng góp của học sinh (Xây dựng nề nếp trật tự kỷ luật)

  5. Phân loại học sinh (xây dựng nề nếp học tập)

  6. Theo dõi sát sao tình hình học tập của lớp (xây dựng nề nếp học tập)

  7. Sử dụng phương pháp “Học mà chơi – chơi mà học” (xây dựng nề nếp học tập)

  8. Giáo dục những phẩm chất đạo đức cho học sinh

  9. Phát động thi đua hằng tuần, tháng

  10. Nêu gương tốt và nhắc nhở những em chậm tiến

  11. Phối hợp với gia đình để xây dựng tốt nề nếp của lớp

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )