Bằng phương pháp hóa học, hãy tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm C2H4, C2H2 và C3H8

Question

Bằng phương pháp hóa học, hãy tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm C2H4, C2H2 và C3H8

in progress 0
Thu Giang 1 year 2021-01-01T02:37:42+00:00 3 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-01T02:39:33+00:00

  Dẫn hỗn hợp qua AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa. Nhỏ HCl vào kết tủa này, thu khí C2H2 thoát ra. Hỗn hợp khí đi ra, sục qua brom dư. C3H8 bay ra. Cho Zn dư vào dd spu, C2H4 bay ra. 

  Các PTHH: 

  C2H2+ 2AgNO3+ 2NH3 -> Ag2C2+ 2NH4NO3 

  Ag2C2+ 2HCl -> 2AgCl+ C2H2 

  C2H4+ Br2 -> C2H4Br2 

  C2H4Br2+ Zn -> ZnBr2+ C2H4

  0
  2021-01-01T02:39:42+00:00

  Dẫn hỗn hợp khí qua AgNO3/NH3 thì C2H2 bị giữ lại trong kết tủa Ag2C2 , các khí C2H4,C3H8 thoát ra

  2 khí còn lại cho qua dd Br2 thì khí C2H4 bị giữ lại (C2H4 +Br2=>C2H4Br2) , khí C3H8 thoát ra

  Ta thu lại C2H2 bằng cách cho kết tủa Ag2C2 tác dụng dd HCl Ag2C2 + 2HCl =>2AgCl + C2H2

       thu C2H4 bằng cách cho C2H4Br2 tác dụng Zn/rượu C2H4Br2 + Zn => C2H4 + ZnBr2

   

  0
  2021-01-01T02:39:48+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo c2h4br2 ra c2h4 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )