Bằng lý luận và thực tiễn, anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định: “Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp”, từ đó rút ra những kế

Question

Bằng lý luận và thực tiễn, anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định: “Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp”, từ đó rút ra những kết luận cần thiết đối với bản thân.

in progress 0
Kiệt Gia 6 months 2021-07-12T10:10:13+00:00 1 Answers 31 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-12T10:11:51+00:00

    the awnser is yes because when I did this assignment I got an A

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )