Bảng cân đối kế toán giải đơn của hệ thống ngân hàng thương mại: Tài Sản Nguồn vốn Dự trữ: 100 Trái phiếu cho vay: 900 => Tổng

Question

Bảng cân đối kế toán giải đơn của hệ thống ngân hàng thương mại:
Tài Sản
Nguồn vốn Dự trữ: 100
Trái phiếu cho vay: 900
=> Tổng cộng: 10000

Nguồn vốn
Tiền gửi ko kì hạn: 1000
=> Tổng cộng: 1000
Công chúng có mức cầu cố định về tiền là 100 tỷ đồng và đang nắm giữ 100 tỷ đồng mong muốn Hãy mô tả tác động lan truyền khi NHTW tăng thêm 100 tỷ tiền mặt vào lưu thông:
A) công chúng phản ứng như thế nào?
B) tỷ lệ dự trữ của ngân hàng thương mại thay đổi như thế nào?

in progress 0
Thạch Thảo 1 year 2020-10-18T17:51:23+00:00 1 Answers 87 views 0

Answers ( )

    -1
    2020-10-18T17:53:29+00:00

    Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bảng cân đối kế toán của ngân hàng thương mại các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )