Bằng 1 đoạn văn khoảng 6-8 câu em hãy nêu cảm nhận về hình ảnh ” Thánh Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng ” .Trong đoạn văn trên c

Question

Bằng 1 đoạn văn khoảng 6-8 câu em hãy nêu cảm nhận về hình ảnh ” Thánh Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng ” .Trong đoạn văn trên có sử dụng 1 từ mượn , 1 từ ghép ( gạch chân và chú thích rõ )

in progress 0
Thu Giang 1 year 2021-09-03T15:43:30+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  1. Gióng lớn mạnh như hình ảnh người dân ta đoàn kết hợp thành một khối thống nhất để đánh bại ngoại xâm => Sức mạnh của Gióng cũng là sức mạnh của người dân ta, hùng mạnh và to lớn, khiến quân giặc khiếp sợ mà chạy.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )