Bạn tú cần mua hai đôi giày thể thao niêm yết lần lượt là 810 000 đồng và 1 290 000 đồng cử hàng A khuyến mãi các loại giày còn một nửa giá, cửa hàng

Question

Bạn tú cần mua hai đôi giày thể thao niêm yết lần lượt là 810 000 đồng và 1 290 000 đồng cử hàng A khuyến mãi các loại giày còn một nửa giá, cửa hàng B khuyến mãi nếu mua một đôi giày được tặng một đôi giày tuỳ chọn ( giá không hơn đôi số một ) hỏi mua cửa hàng nào có lợi hơn ? Lợi hơn bao nhiêu ?

in progress 0
Latifah 1 year 2020-11-20T23:25:56+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-20T23:27:09+00:00

  Đáp án:cửa hàng a khuyến mãi hơn

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì mua cửa hàng đầu giảm nửa giá còn của hàng khía mua mắc tiền hơn giày kia mà mua nhiều vậy mới được

  0
  2020-11-20T23:27:14+00:00

  Đáp án:

  Nếu bạn Tú mua 2 đôi giày ở cửa hàng A thì bạn sẽ tốn số tiền là :

  ( 880 000 + 1060 000) : 2 = 970 000 (đ)

  Nếu bạn Tú mua ở cửa hàng B thì bạn sẽ tốn số tiền là : 1 060 000 ( đ) ( Do được tặng đôi số 1 )

  Vậy bạn Tú mua ở cửa hàng 1 sẽ có lợi hơn

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )