Bạn ơi giải hộ mình bài 1 đến đến bài3 múa lân đầy đủ để mình làm xong để mai nộp cho cô bạn nào thương mình thì lại hộ mình

Question

Bạn ơi giải hộ mình bài 1 đến đến bài3 múa lân đầy đủ để mình làm xong để mai nộp cho cô bạn nào thương mình thì lại hộ mình
ban-oi-giai-ho-minh-bai-1-den-den-bai3-mua-lan-day-du-de-minh-lam-ong-de-mai-nop-cho-co-ban-nao

in progress 0
Thu Thảo 8 months 2021-07-05T15:28:46+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T15:30:04+00:00

  gửi bn

  ngoài lề:

  có ai cho vô nhóm ko?

  bài cuối mik ko biết tả thế nào nên chỉ làm đc phần mở bài

  mong ban thông cảm ạ!

  ban-oi-giai-ho-minh-bai-1-den-den-bai3-mua-lan-day-du-de-minh-lam-ong-de-mai-nop-cho-co-ban-nao

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )