Bạn nào có tài liệu và bài tập Chuyen đề bất đẳng thức tam giác cho mik xin BT: Trên đoạn thẳng AB lấy các điểm M và N sao cho AM

Question

Bạn nào có tài liệu và bài tập Chuyen đề bất đẳng thức tam giác cho mik xin
BT: Trên đoạn thẳng AB lấy các điểm M và N sao cho AM

0
Amity 1 year 2020-11-27T07:25:22+00:00 0 Answers 33 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )