……….. Bạn Nam học giỏi………. Bạn còn rất đẹp trai. Điền cặp qht

Question

……….. Bạn Nam học giỏi………. Bạn còn rất đẹp trai. Điền cặp qht

in progress 0
Ben Gia 9 months 2021-04-27T08:24:50+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T08:26:01+00:00

  Đáp án:

  Không những bạn Nam học giỏi bạn còn rất đẹp trai.

  Tips: Sử dụng cặp quan hệ từ tăng tiến.

  Chúc học tốt!!!

  0
  2021-04-27T08:26:47+00:00

  Không những bạn Nam học giỏi bạn còn rất đẹp trai.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )