bạn minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 12km/h thì hết nửa giờ. nếu bạn minh đi với vận tốc 10km/h thì hết bao nhiêu thời gian?

Question

bạn minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 12km/h thì hết nửa giờ. nếu bạn minh đi với vận tốc 10km/h thì hết bao nhiêu thời gian?

in progress 0
Nho 10 months 2020-11-21T09:56:24+00:00 2 Answers 140 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T09:57:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                      Nửa giờ = 30 phút

     Vận tốc 10km/h so với 12km/h chỉ bằng :

              10 : 12 = $\frac{5}{6}$  (vận tốc 12km/h)

  Nếu bạn Minh đi với vận tốc 10km/h thì hết số thời gian là :

               30 : $\frac{5}{6}$ = 36  (phút)

                

   

  -1
  2020-11-21T09:57:47+00:00

  Tóm tắt:

    `v_1 =12 km/h`

     `t_1 =30’=1/2 h`

     `v_2 =10 km/h`

     `t_2 =?`

  Giải:

  Quãng đường xe đạp đi từ nhà đến trường với vận tốc là 12 km/h:

     `s=v_1 .t_1=12. 1/2=6(km)`

  Thời gian bạn minh đi với vận tốc 10km/h:

    `t_2 =(s/v_1)=6/10=0,6 h=10’`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )