Bạn Hoa mua mua 5 cây bút bi loại 1 giá mỗi cây là 4.500 đồng và mua thêm 7 quyển vở giá mỗi quyển là 4.200đồng, sau đó Hoa lại mua thêm 10 hộp phấn .

Question

Bạn Hoa mua mua 5 cây bút bi loại 1 giá mỗi cây là 4.500 đồng và mua thêm 7 quyển vở giá mỗi quyển là 4.200đồng, sau đó Hoa lại mua thêm 10 hộp phấn . số tiền Hoa cầm đi mua các vật trên là 120.000 đồng . Hỏi Hoa có thể mua được mỗi hợp phấn với giá bao nhiêu tiền 1 hộp( viết tóm tắt rồi giải)
Giúp mik nha mn ơi

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-10-20T22:26:59+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-20T22:28:22+00:00

  Đáp án:

   số tiền mua bút bi và quyển vở là:  120,000 – (4,500 . 5)-(4,200 .7)= 76,500 (đồng)

  số tiền mua 1 hộp phấn là :   76,500 : 10 = 7,650 (đồng)

  TÓM TẮT:

  MUA 5 CÂY BÚT BI MỖI CÂY GIÁ     :4,500( Đ)

  MUA 7 CUỐN VỞ MỖI CUỐN GIÁ    :4,200( Đ)

  MUA 10 CUỐN VỞ MỖI CUỐN GIÁ           :…………… ĐỒNG

   

  0
  2020-10-20T22:28:44+00:00

  Đáp án:

   `6810` đồng

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  Số tiền của Hoa: `120 000` đồng

  Mua 5 cây bút bi (mỗi cây: `4500` đồng)

  Mua 7 quyển vở (mỗi quyển: `4200` đồng)

  Mua 10 hộp phấn
  Mỗi hộp phấn: `?` đồng

  Bài giải:

  Hoa mua 5 câu bút bi hết số tiền là:

  `4500 × 5 = 22500` (đồng)

  Hoa mua 7 quyển vở hết số tiền là:

  `4200 × 7= 29400` (đồng)

  Hoa mua 10 hộp phấn hết số tiền là:

  `120 000 – 22500 – 29400= 68100` (đồng)

  Hoa có thể mua được mỗi hộ phấn với giá là:

  `68100 : 10 = 6810` (đồng)

                   Đáp số: `6810` đồng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )