Bạn hãy giải thích bốn từ sau đây ĐỨC-TRÍ-THỂ-MỸ

Question

Bạn hãy giải thích bốn từ sau đây
ĐỨC-TRÍ-THỂ-MỸ

in progress 0
Thu Cúc 1 year 2021-09-01T12:08:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

 1. – Đức là chỉ  yếu tố trong tính cách , phẩm chất và giá trị của mỗi con người 

  – Trí là trí tuệ bao hàm cả sự hiểu biết

  – Thể là thể chất và sức khỏe

  – ; Mỹ là sự cảm thụ về cái đẹp.

  0
  2021-09-01T12:09:33+00:00

  Bạn hãy giải thích bốn từ sau đây
  ĐỨC-TRÍ-THỂ-MỸ

  ĐỨC : chữ Đức là hành động phải ngay thẳng chính trực, tức là sống thực với chính mình, làm đúng với lương tâm mình.

  Trí: nghĩa là trí trong trí tuệ, nói về sự thông minh của con người

  Thể: là thể trong thể chất, chỉ sức lực của mỗi người

  Mỹ: là mỹ trong mỹ nhân, chỉ sắc đẹp

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  CHO MIK CTLHN NHA

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )