Bạn Cường đi từ A đến B trên quãng dường có độ dài là x(x-16) km ,Düng di từ B đến A trên quãng đường có độ dài là (3x-16)^2 km.Tốc độ của Cường là 40

Question

Bạn Cường đi từ A đến B trên quãng dường có độ dài là x(x-16) km ,Düng di từ B đến A trên quãng đường có độ dài là (3x-16)^2 km.Tốc độ của Cường là 40km/h, tốc độ của Dũng là 32km/h.Tính thời gian đi của hai bạn?

Giúp mk vs mn nhanh nhá.
ban-cuong-di-tu-a-den-b-tren-quang-duong-co-do-dai-la-16-km-dung-di-tu-b-den-a-tren-quang-duong

0
Maris 1 year 2020-11-12T23:35:59+00:00 0 Answers 47 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )