Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

Question

Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

in progress 0
Ladonna 3 weeks 2021-07-10T05:38:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T05:39:19+00:00

              Hôm qua

               Hôm nay

                Ngày mai 

  Xin hay nahst

  0
  2021-07-10T05:39:25+00:00

  hôm qua,hôm nay,ngày mai

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )