baif 8888888888888888888 ah

Question

baif 8888888888888888888 ah
baif-8888888888888888888-ah

in progress 0
Euphemia 9 months 2021-04-28T22:03:16+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T22:05:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  baif-8888888888888888888-ah

  0
  2021-04-28T22:05:08+00:00

  số gà là:

  1640:5*3=984(con gà)

  Đ/S:984 con gà

  chia mẫu nhân tử nhé bạn

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )