Bài1 : So sánh các lượng từ sau đây: Mọi và các, mỗi và từng Bài2: Tìm Lượng từ trong đoạn thơ sau: Dọn tý phân rơi, nhặt từng ngọn lá

Question

Bài1 : So sánh các lượng từ sau đây:
Mọi và các, mỗi và từng
Bài2: Tìm Lượng từ trong đoạn thơ sau:
Dọn tý phân rơi, nhặt từng ngọn lá
Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô
Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ
Các bạn giúp mik nha bạn nào giúp mik mik vote cho 5 sao và ctlhn

in progress 0
Bình An 2 weeks 2021-07-09T05:23:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T05:25:21+00:00

  Bài 1 :

  – Mọi và các :

      + Mọi : mang ý nghĩa chỉ số lượng không được xác định, gồm tất cả những sự vật được nói đến.

      + Các : mang ý nghĩa chỉ số lượng nhiều được xác định, gồm tất cả sự vật muốn nói đến.

  – Mỗi và từng :

      + Mỗi : mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự.

      + Từng : mang ý nghĩa chỉ trình tự, lần lượt, thứ tự từ cái này tới cái khác.

  Bài 2 :

   Dọn phân rơi, nhặt từng ngọn lá

          LT                          LT

   Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô

    LT

   Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ.

  ***Chúc bạn học tốt!***

  0
  2021-07-09T05:25:22+00:00

  B1:

  Mọi : ý chỉ tất cả

  Các : Ý chỉ tất cả

  Mỗi : ý chỉ một hoặc nhiều

  Từng : ý chỉ số ít

  suy ra : Mọi = các > mỗi > từng

  Bài 2

  các lượng từ có trong bài thơ :

  tý, từng, mỗi, mẩu, cân.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )