bài1 : Cho tam giác ABC , trực tâm H . Gọi M là trung điểm của BC , N là trung điểm của AC . Đường vuông góc với BC tại M vad đường vuông góc với AC t

Question

bài1 : Cho tam giác ABC , trực tâm H . Gọi M là trung điểm của BC , N là trung điểm của AC . Đường vuông góc với BC tại M vad đường vuông góc với AC tại N cắt nhua tại O.
a ) Trên tia đối của tia OC lấy K sao cho OK = OC . Chứng minh rằng AHBK là hình bình hành
b ) Chứng minh rằng OM = 1/2 AH

in progress 0
Nick 1 year 2020-11-20T22:47:22+00:00 1 Answers 151 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-20T22:48:49+00:00

   a, tam giác KBC có KO=OC , BM=MC nên OM là đường trung bình của tam giác KBC 

  ==> OM // KB , OM = 1/2 KB  ta lại có OM//AH 

  ==> KB//AH

  chứng minh tương tự ta có : KA//AH

  Tứ giác AHBK có : KB//AH , KA//BH nên là hình bình thành 

  b, có : AHBK là hình bình hành nên KB=AH ( cùng vuông góc BC )

  Ta có : AM=1/2 KB nên OM=1/2 AH 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )