bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào?

Question

bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào?

in progress 0
Edana Edana 1 month 2021-08-02T08:36:22+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T08:37:27+00:00

  bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào?

  -Thường có 3 phần :

  +Phần 1 : Giới thiệu về vấn đề định kể (nhân vật, tình huống,..) 

  +Phần 2 : Diễn biến câu truyện định kể 

  *Kể theo trình tự nào ? 

  *Có những sự kiện gì ?

  +Phần 3 : Ý nghĩa 

  +Kết bài ra sao ? Mở rộng hay không mở rông?

  0
  2021-08-02T08:38:00+00:00

  Đoạn 1 : Mở bài ( giới thiệu câu truyện hoặc diễn biến câu chuyện luôn )

  Đoạn 2 : Thân bài : Nội dung và diễn biến câu chuyện

  Kể theo trình tự nào ( thời gian hay ko gian)

  Đoạn 3 : Kết bài : Tình cảm hoặc ý nghĩa câu chuyện

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )