bài toán cổ: trăm trâu,trăm cỏ trâu đứng ăn năm trâu nằm ăn ba lụ khụ trâu già ba con một bó hỏi có bao nhiêu con trâu đứng,trâu nằm,trâu già?

Question

bài toán cổ:
trăm trâu,trăm cỏ
trâu đứng ăn năm
trâu nằm ăn ba
lụ khụ trâu già
ba con một bó
hỏi có bao nhiêu con trâu đứng,trâu nằm,trâu già?

in progress 0
Farah 1 year 2020-10-18T17:37:44+00:00 3 Answers 257 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T17:39:38+00:00

  Đáp án : Có 3 đáp án đúng : Số trâu mỗi loại là : Đáp án 1 : Trâu đứng 4 , trâu nằm 18 , trâu già 78 . Đáp án 2 : Trâu đứng 8 , trâu nằm 11 , trâu già 81 . Đáp án 3 : Trâu đứng 12 , trâu nằm 4 , trâu già 84 .

  0
  2020-10-18T17:39:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nội dung chi tiết câu hỏi:
  Có tổng số 100 con trâu, và 100 bó cỏ.
  Có 3 loại trâu là: trâu đứng, trâu nằm, và trâu già.
  Mỗi con trâu đứng sẽ ăn 5 bó cỏ, mỗi trâu nằm ăn 3 bó cỏ, trâu già thì 3 con ăn 1 bó cỏ.
  Hỏi số trâu mỗi loại là bao nhiêu, biết rằng theo như cách chia cỏ trên, thì tất cả là 100 con trâu, 100 bó cỏ.

  Đáp án:
  Có 3 đáp án đúng: Số trâu mỗi loại là:
  Đáp án 1: Trâu đứng 4, trâu nằm 18, trâu già 78.
  Đáp án 2: Trâu đứng 8, trâu nằm 11, trâu già 81.
  Đáp án 3: Trâu đứng 12, trâu nằm 4, trâu già 84.

  0
  2020-10-18T17:39:50+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo các bài toán cổ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )