Bài toán 8 : Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc dự định 50 km/h . Nhưng vì đường dễ nên vận tốc thực tế nhanh hơn vận tốc dự định 10 km/h và d

Question

Bài toán 8 : Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc dự định 50 km/h . Nhưng vì đường dễ nên vận tốc thực tế nhanh hơn vận tốc dự định 10 km/h và do đó đến B sơm hơn 20 phút . Tính quãng đường AB ?
Đ/S : 50 km.
Bài toán 9 : Một ô tô đi từ A đến B mất 2 giờ 30 phút . Nếu nó đi với vận tốc nhỏ hơn 10 km/h thì nó sẽ đến chậm hơn 50 phút . Tính quãng dường AB ?
Đ/S : 50 km.
Bài toán 10 : Một canô chạy xuôi dòng từ A đến B xong chạy ngược dòng từ B về A . Thời gian đi xuối ít hơn thời gian đi ngược là 40 phút . Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h ; vận tốc của canô là 27 km/h . Tính khoảng cách AB ?
Đ/S : 80 km.
Bài toán 11 : Một xuồng máy đi xuôi từ bến A đến bến B sau đó lại ngược từ B đến A .Thời gian đi xuối ít hơn thời gian đi ngược là 20 phút . Biết vận tốc dòng nước là 2 km/h ; vận tốc của xuồng máy là 20 km/h . Tính khoảng cách 2 bến AB ?
Đ/S : 60 km.
Bài toán 12 : Một canô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ , xong chạy ngược dòng từ B về A mất 5 giờ . Biết vận tốc dòng nước chảy là 2 km/h . Tính khoảng cách 2 bến AB ?
Đ/S : 80 km. Phương trình : x4 – x5 = 2
Bài toán 13 : Một canô chạy trên khúc sông dài 15 km . Thời gian cả đi và về mất 2 giờ . Tính vận tốc canô khi nước yên lặng biết vận tốc dòng nước là 4km/h ?
Đ/S : 16 km/h. Phương trình : 15x + 4 + 15x – 4 = 2
Bài toán 14 : Lúc 7 giờ sáng một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36km rồi ngay lập tức quay trở về A lúc 11giờ30 phút . Tính vận tốc của canô khi đi xuôi dòng . Biết rằng vận tốc của dòng nước là 6 km/h
Đ/S : 24 km/h.
Bài toán 15 : Một xuồng máy chạy trên khúc sông dài 27km . Thời gian cả đi và về mất 8 giờ . Tính vận tốc canô khi nước yên lặng biết vận tốc dòng nước là 7km/h ?
lập bảng vs giải giúp e ạ nhanh giúp e e cảm ơn

in progress 0
Diễm Thu 9 months 2021-04-15T12:51:43+00:00 1 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T12:52:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Mình làm hộ câu 8

  bai-toan-8-mot-nguoi-di-e-may-tu-a-den-b-voi-van-toc-du-dinh-50-km-h-nhung-vi-duong-de-nen-van-t

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )