Bài thơ về nghề nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 (60 đến 80 từ) KO ĐưỢC THIẾU 1 Từ HOẶC HƠn 1 Từ

Question

Bài thơ về nghề nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 (60 đến 80 từ)
KO ĐưỢC THIẾU 1 Từ HOẶC HƠn 1 Từ

in progress 0
Thông Đạt 2 months 2021-07-24T20:58:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:00:23+00:00

      Lặng xuôi năm tháng êm trôi

   Con đò kể chuyện một thời rất xưa

      Rằng người chèo chống đón đưa 

    Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

      Bay lên tựa những cánh diều

    Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

       Rời xa bến nước quên tên

     Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

        Giọt sương rơi mặn bên đời 

     Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

         Mắt thầy mòn mỏi xa trông

      Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian…

  bài này là “người lái đò” hoặc có thể là “thầy và chuyến đò xưa”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )