Bài thơ bếp lửa có bao nhiêu thành ngữ vậy ạ? Chỉ ra giúp mình với nhé!!

Question

Bài thơ bếp lửa có bao nhiêu thành ngữ vậy ạ? Chỉ ra giúp mình với nhé!!

in progress 0
MichaelMet 3 months 2021-06-22T23:02:56+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  1
  2021-06-22T23:04:04+00:00

  có 4 bạn à

  khô rạc ngựa rầy

  khoai sắn ngọt bùi

  niềm vui trăm ngả

  cháy tàn cháy rụi

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )