Bài tập Số đo góc Hình học lớp 6  I. Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Chọn câu sai: A. Góc vuông là góc có số đo bằng 90° B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ

Question

Bài tập Số đo góc Hình học lớp 6 
I. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Chọn câu sai:
A. Góc vuông là góc có số đo bằng 90°
B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn
C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°
D. Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù
Câu 2: Chọn phát biểu đúng:
A. Góc có số đo 120° là góc vuông
B. Góc có số đo 80° là góc tù
C. Góc có số đo 100° là góc nhọn
D. Góc có số đo 150° là góc tù
Câu 3: Cho 5 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là:
A. 10
B. 5
C. 20
D. 15
Câu 4: Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ:
A. 50°
B. 40°
C. 60°
D. 130°
Câu 5: Cho ∠xOm = 45° và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng:
A. 50°
B. 40°
C. 45°
D. 30°
II. Bài tập tự luận
Câu 1: Một độ bằng 60 phút (10 = 60’)
 Đổi thành độ, phút
a) 15,25° b) 30,5°
Câu 2: Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?
a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.
b) Góc có số đo 90° là góc vuông.
c) Góc có số đo 180° là góc tù.
d) Góc có số đo bằng 560 là góc nhọn

in progress 0
Diễm Kiều 1 year 2020-12-14T17:42:00+00:00 3 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-14T17:43:57+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

  1.D.Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù

  2.D.Góc có số đo 150° là góc tù

  3.A.10

  4.A.50° 

  5.C.45°

  II/

  a) Ta có: 15,25° = 15.(1°/4) = 15°15′ = 915′

  b) Ta có:30,5° = 30.(1°/2) = 30°30′ = 1830′

  2.Câu sai là a,b,c 

  Câu đúng là d

  0
  2020-12-14T17:44:00+00:00

  Trắc nghiệm

  1/$D$

  Có thể vẫn đúng vì 120° cũng là góc tù vì mấy cai kia sai nên chọn nó

  2/$D$

  3/$A$

  4/Tuỳ hình nhé

  5/$C$

  Tự luận

  Câu 1 :

  a/15,25°=915 phút

  b/30,5°=1830 phút

  Câu 2 :

  a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

  ⇒ Sai

  b) Góc có số đo 90° là góc vuông.

  ⇒ Đúng

  c) Góc có số đo 180° là góc tù.

  ⇒ Sai

  d) Góc có số đo bằng 560 là góc nhọn

  ⇒ Đúng 

  Học tốt !

   

  0
  2020-12-14T17:44:06+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo so do goc các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )